Trường Hải Quan Việt Nam
07
04/2020

Trung tâm đào tạo Hải quan Vùng

(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu một số nét chính về Trung tâm đào tạo Hải quan Vùng.

 

Trung tâm đào tạo vùng (Regional Training Centres - RTC) tạo nên một trong những cấu phần cốt lõi của cách thức tiệm cận vùng. Hình thành một cách thực sự độc lập và là các cơ quan tự quản, các vùng là địa điểm tốt nhất để xác định và phản hồi nhu cầu đào tạo của các quốc gia thành viên. Cách thức này của hoạt động đào tạo đã và đang giúp mở rộng hơn phạm vi so với việc đề xuất đào tạo của từng quốc gia riêng biệt, khiến nó khả thi để tập hợp và tối ưu các nguồn lực trong một vùng đơn lẻ. Các trung tâm như thế mang lại một loạt các ưu thế, như: chúng cho phép công chức hải quan từ các nước lân cận đẩy mạnh kết nối với một nước khác và, họ có thể dễ dàng theo đuổi các chương trình của WCO trong khu vực.


Tính đến nay, có tất 29 RTCs trên toàn thế giới, phân bổ cụ thể như sau:


- Khu vực châu Á - Thái Bình Dương: 7 RTCs (gồm: China; Fiji; Hong Kong, China; India; Japan, Korea; Malaysia).


- Khu vực Đông và Nam Phi: 4 RTCs (gồm: Kenya; Mauritius; South Africa; Zimbabwe).


- Khu vực Tây và Trung Phi: 3 RTCs (gồm Burkina Faso; Cộng hòa Công gô; Nigeria).


- Khu vực châu Âu: 7 RTCs (gồm Azerbaijan; Hungary; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Bắc Macedonia; Liên bang Nga; Ukraine).


- Khu vực châu Mỹ: 2 RTCs (gồm Brazil; Cộng hòa Dominican).


- Khu vực Bắc Phi, Trung và Cận Đông: 6 RTCs (gồm Ai Cập; Jordan; Kuwait; Lebanon; Ả rập xê út, Tunisia).

 

Bản đồ phân bổ các RTC trên toàn thế giới tính đến năm 2020

 

(BBT)