Trường Hải Quan Việt Nam
31
08/2021

Thư thăm hỏi, động viên của Tổng cục trường Tổng cục Hải quan

(BBT) - Ngày 23/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - Nguyễn Văn Cẩn có Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong ngành Hải quan. Thư nêu rõ: "Nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19".

 

 

(BBT)