Trường Hải Quan Việt Nam
19
11/2020

Người thầy đặc biệt của lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp K44

(BBT) - Ngày 12/11/2020 là một ngày thật đặc biệt đối với học viên 02 lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp khóa 44 và cán bộ, giảng viên Trường Hải quan Việt Nam. Học viên lớp nghiệp vụ tổng hợp đã vinh dự và may mắn khi được thầy Nguyễn Tiến Lộc - Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan trực tiếp giảng dạy bài nhập môn về Kiểm tra sau thông quan.

 

Trong thời gian một buổi sáng Thầy giáo - Cục trưởng Nguyễn Tiến Lộc đã truyền đạt cho học viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết kiểm tra sau thông quan và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra sau thông quan.

 

Thầy đã khái quát cho học viên một bức tranh tổng thể về hoạt động kiểm tra sau thông và nhấn mạnh vai trò của nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan. Kiểm tra sau thông quan cùng hải quan điện tử, quản lý rủi ro được xác định là ba trụ cột chính trong chiến lược phát triển của hải quan hiện đại đến năm 2025. Và phần hữu ích nhất đối với học viên 02 lớp là phần trình bày về kinh nghiệm thực tiễn kiểm tra sau thông quan, phần mà những kiến thức trong sách vở không bao giờ có được.

 

Thầy Nguyễn Tiến Lộc - Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan giảng dạy

Nhập môn về Kiểm tra sau thông quan cho học viên lớp NVHQTH K44

 

Thầy đã truyền dạy cho học viên những kinh nghiệm hết sức quý báu về các kỹ năng thu thập thông tin, xác định tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra sau thông quan, kỹ năng hoạch định kế hoạch kiểm tra sau thông quan hàng năm và kế hoạch kiểm tra chi tiết một cuộc kiểm tra sau thông quan. Người làm công tác kiểm tra sau thông quan cần bám sát những vấn đề nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước để xây dựng kế hoạch kiểm tra một cách hiệu quả.

 

Buổi học đã thu hút được tất cả các học viên và gợi mở nhiều vấn đề

đáng để nghiên cứu, học hỏi

 

Ngoài ra, thầy còn nhấn mạnh đến việc công chức hải quan làm công tác kiểm tra sau thông phải “thuộc lòng” những quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công chức hải quan và của người khai hải quan trong hoạt động kiểm tra sau thông quan. Thầy còn đưa ra nhiều dẫn chứng về các vụ việc kiểm tra trong thực tế rất sinh động để minh chứng cho những vấn đề được nêu ra để học viên có thể hiểu sâu sắc hơn nội dung bài giảng.

 

Thầy Nguyễn Tiến Lộc đã truyền ngọn lửa đam mê yêu nghề đến cho những công chức đã, đang và sẽ làm công tác kiểm tra sau thông quan. Thầy nói rằng nghiệp vụ kiểm tra sau thông là một nghiệp vụ khó nhất trong lĩnh vực hải quan. Công chức kiểm tra sau thông quan cần nhất là phải có sự say mê, tự mình học hỏi là điều cần thiết. Những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mà thầy truyền đạt ngày hôm nay sẽ là hành trang để học viên tự tin,vững bước trên những bước đường phía trước.

 

Có lẽ thời gian một buổi sáng vẫn chưa đủ, dường như thầy vẫn còn nhiều vấn đề tâm huyết ấp ủ mà chưa truyền đạt đến hết cho học viên. Và học viên vẫn còn muốn nghe thầy giảng tiếp mặc dù giờ học đã kết thúc. Trường Hải quan mong rằng sẽ được đón Thầy giáo - Cục trưởng Nguyễn Tiến Lộc trở lại vào một ngày không xa.

 

                                                                                           (Bài: Hằng Nguyễn

Ảnh: HV)