Trường Hải Quan Việt Nam
31
08/2021

Khởi động chương trình tư vấn chiến lược truyền thông

(BBT) - Dự án Tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ (Dự án TFP) hỗ trợ Trường Hải quan Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn chiến lược truyền thông. Chương trình ưu tiên hướng đến phổ rộng Hệ thống Quản lý đào tạo trực tuyến (LMS) trong ngành Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. Xa hơn, rộng hơn, chương trình tập trung vào mục tiêu chiến lược: cách thức truyền thông phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Trường Hải quan Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Dự án TFP sẽ giúp Trường thiết kế, phát hành một số ấn phẩm truyền thông như flyers, video/clip giới thiệu về Trường để gửi đến cộng đồng doanh nghiệp.

 

Năm 2021 là năm thứ 3 Dự án TFP hỗ trợ Trường HQVN nâng cao năng lực đào tạo. Nhận thức tầm quan trọng của việc quảng bá, giới thiệu thông tin về Trường và các chương trình đào tạo của Trường đến các doanh nghiệp trong điều kiện hạn chế về nguồn lực (kinh phí và nhân lực), Dự án TFP đã tìm kiếm đối tác để tư vấn cho Nhà trường chiến lược truyền thông phù hợp. 

 

Cụ thể, về ngắn hạn, Trường HQVN sẽ được đối tác cung cấp các giải pháp để thông tin về các khóa học đến với đối tượng khách hàng tiềm năng và khách hàng mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trường cũng sẽ được Dự án tài trợ thiết kế, in ấn flyers, brochures, thực hiện video/clip giới thiệu về Trường và các hoạt động tiêu biểu của Trường.

 

Về dài hạn, chương trình sẽ tư vấn cho Trường cách thức truyền thông, quảng bá phù hợp với điều kiện nguồn nhân lực và kinh phí của Trường. 

 

Hệ thống Quản lý đào tạo trực tuyến (LMS) được coi là trung tâm của chương trình. Điều này đòi hỏi Trường HQVN cần khẩn trương hơn nữa trong xây dựng và đăng tải các bài giảng điện tử trên LMS để học viên ghi danh học tập, đối tác truyền thông có cơ sở tư vấn giải pháp truyền thông.

 

Chương trình khởi động từ cuối tháng 8/2021 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2021.

 

(BBT)