Trường Hải Quan Việt Nam
12
10/2021

Chiêu sinh Lớp Báo cáo quyết toán dành cho doanh nghiệp

(BBT) - Để hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi trong việc lập BCQT, hạn chế các sai sót cũng như nâng cao năng lực và tạo sự tương thích giữa thông tin khai báo hải quan và thông tin cơ quan hải quan thu thập, xử lý khi kiểm tra BCQT; Trường Hải quan Việt Nam thông báo tổ chức Lớp Hướng dẫn kỹ năng khai hải quan và lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu dành cho các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất.

 

Trong quá trình kiểm tra báo cáo quyết toán (BCQT) của các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất (gọi chung là doanh nghiệp - DN), Cơ quan Hải quan (CQHQ) nhận thấy:

 

- Các DN thường xảy ra tình trạng sai lệch số liệu giữa bộ phận kho - bộ phận xuất nhập khẩu và bộ phận kế toán - kiểm toán.

 

- Các DN chưa nắm rõ hoặc nắm chưa chắc các quy định của CQHQ liên quan vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ; thời gian - địa điểm nộp BCQT; các biểu mẫu BCQT; hình thức nộp BCQT cho CQHQ; khai sửa BCQT; quy trình tổng khai báo BCQT.

 

- Một số doanh nghiệp chưa được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về kỹ năng tính toán xuất - nhập - tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu; kỹ năng xử lý nguyên vật liệu dư thừa trong sản xuất; kỹ năng cân đối số liệu giữa các bộ phận; cách tính định mức trung bình, cân đối định mức; kinh nghiệm xử lý khi định mức thực tế khác với định mức kỹ thuật sản xuất, dẫn đến mất nhiều thời gian và sai sót.

 

 - Đặc biệt, rất nhiều DN chưa quan tâm đến chuẩn hóa thông tin khi khai báo hải quan; tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin và xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo an toàn bền vững của các DN; mối liên hệ giữa chuẩn hóa thông tin khai báo và cách thức kiểm tra BCQT của CQHQ.

 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi trong việc lập BCQT, hạn chế các sai sót cũng như nâng cao năng lực và tạo sự tương thích giữa thông tin khai báo hải quan và thông tin cơ quan hải quan thu thập, xử lý khi kiểm tra BCQT; Trường Hải quan Việt Nam thông báo tổ chức Lớp Hướng dẫn kỹ năng khai hải quan và lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu dành cho các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất.

 

Cụ thể như sau:

 

1. Nội dung chương trình: 02 ngày, 10 tiết/ngày. Xem chi tiết CtrinhDTlopBCQT.THQVN.pdf.

 

2. Thời gian và hình thức học:

 

- Thời gian:

 

+ Lớp thứ 1: Dự kiến từ ngày 30/10 đến 31/10/2021 (mã lớp BCQT01/2021).

 

+ Lớp thứ 2: Dự kiến từ ngày 13/11 đến 14/11/2021 (mã lớp BCQT02/2021).

 

+ Lớp thứ 3: Dự kiến từ ngày 04/12 đến 05/12/2021 (mã lớp BCQT031/2021).

 

- Hình thức: Đào tạo trực tuyến qua Zoom.

 

3. Giảng viên: Là các cán bộ giàu kinh nghiệm thực tế, kiến thức nghiệp vụ trong ngành Hải quan.

 

4. Đăng ký:

 

- Học viên đăng ký trực tiếp theo MauDKlopBCQT.THQVN.docx và gửi về địa chỉ email: chunglp@customs.gov.vn.

 

- Học phí: 2.000.000đ/học viên.

 

- Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản. Số Tài khoản: 0591000559999 - Ngân Hàng Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên. Đơn vị: Trường Hải Quan Việt Nam.

 

5. Liên hệ: Giảng viên Lê Phương Chung - SĐT: 0919.071.280. Email: lephuongchung@gmail.com hoặc chunglp@customs.gov.vn.

 

Trường Hải quan Việt Nam xin thông báo các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố hỗ trợ thông báo đến các cá nhân; tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu được biết và đăng ký dự học./.

 

(BBT)