Trường Hải Quan Việt Nam
19
04/2021

Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021

(BBT) - Tổng cục Hải quan - Trường Hải quan Việt Nam thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021 như sau:

 

1. Thời gian và địa điểm thi dự kiến:

 

- Thời gian dự kiến: Giữa tháng 9/2021.

 

- Địa điểm dự kiến:   

 

+ Miền Bắc: tại thành phố Hà Nội hoặc Trụ sở Trường Hải quan Việt Nam (Km10+395, tỉnh lộ 379 Hưng Yên – Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

 

+ Miền Nam: tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Bình Dương.

 

Tổng cục Hải quan (Hội đồng thi, Trường Hải quan Việt Nam) sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.

 

2. Nội dung và hình thức thi:

 

- Nội dung thi gồm 03 môn thi sau:

 

+ Môn Pháp luật về Hải quan;

 

+ Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương;

 

+ Môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

 

- Hình thức thi:

 

+ Trắc nghiệm trên máy tính; thời gian thi khoảng: 60 phút/môn.

 

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

 

- Thời gian: từ ngày 21/4/2021 đến hết ngày 12/5/2021, trong giờ hành chính trừ Thứ bảy và Chủ nhật.

 

- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ: Trường Hải quan Việt Nam, Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên – Hà Nội, xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

 

4. Đăng ký dự thi:

 

4.1. Hình thức đăng ký dự thi:

 

- Thí sinh có thể đăng ký dự thi bằng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Trường Hải quan Việt Nam.

 

- Hoặc gửi hồ sơ theo đường Bưu điện, Chuyển phát nhanh về Trường Hải quan Việt Nam (Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên – Hà Nội, xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Hội đồng thi sẽ căn cứ vào dấu bưu điện để xác định hồ sơ hợp lệ.

 

4.2. Hồ sơ dự thi:

 

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 01 bộ được đựng trong bìa hồ sơ (Xem tại Danh mục Bộ Hồ sơ kèm theo đây).

 

- Thí sinh xem kỹ Hướng dẫn điền Phiếu Đăng ký đính kèm theo đây trước khi điền Phiếu Đăng ký

 

- Thí sinh phải sử dụng mẫu Phiếu Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kèm theo đây.

 

5. Về phí tổ chức thi

 

- Đối với thí sinh đăng ký thi lần 1: Áp dụng mức phí tổ chức thi là 200.000đ/01 môn thi (Hai trăm ngàn đồng chẵn/01 môn thi) x 03 môn thi = 600.000đ/03 môn thi.

 

- Đối với các thí sinh không đạt yêu cầu, có điểm bảo lưu năm 2020 và đăng ký thi lại năm 2021: Áp dụng phí tổ chức thi là 200.000đ/01 môn thi (Hai trăm ngàn đồng chẵn/01 Môn thi). Thí sinh phải cung cấp thông tin về số báo danh của mình tại kỳ thi năm 2020 để phục vụ cho công tác tiếp nhận, thẩm định Phiếu đăng ký dự thi (nếu không có đủ thông tin thì coi như thi lần đầu).

 

Người dự thi nộp phí tổ chức thi sau khi Tổng cục Hải quan (Hội đồng thi) công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

 

6. Trường hợp miễn thi

 

6.1. Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với các đối tượng sau:

 

- Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

 

- Hoặc người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

 

6.2. Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với các đối tượng sau:

 

- Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

 

- Hoặc người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

 

Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin về kỳ thi tại các trang thông tin của Trường Hải quan Việt Nam (http://jimsmartphotography.com/), Cổng thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn), Báo hải quan điện tử (http://haiquanonline.com.vn/) và các Trang thông tin của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

(Trường HQVN)