Trường Hải Quan Việt Nam
07
09/2021

Chiêu sinh Lớp cập nhật kiến thức pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khóa 05/2021 (HQCN05/2021)

(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam thông báo chiêu sinh Lớp cập nhật kiến thức pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khóa 05/2021 (HQCN05/2021). Dự kiến khai giảng ngày 25/9/2021.

 

1. Hình thức học trực tuyến

 

2. Đối tượng học viên:

 

- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn và sắp hết thời hạn theo quy định.

 

3. Nội dung đào tạo:

 

- Các nội dung quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (trong đó cập nhật các văn bản mới ban hành);

 

- Các nội dung quy định mới về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

 

- Các nội dung quy định về thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các loại thuế có liên quan;

 

- Các nội dung quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan.

 

4.Giảng viên: Lãnh đạo và các chuyên gia trong ngành Hải quan.

 

5. Đăng ký:

 

- Học viên đăng ký theo mẫu tại đây và gửi về địa chỉ email: chunglp@customs.gov.vn.

 

6. Học phí: 2.500.000 đồng /01 học viên (bao gồm tiền tài liệu, giấy chứng nhận, hóa đơn).

 

- Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản Số Tài khoản: 0591000559999 - Ngân Hàng Vietcombank Chi nhánh Văn Giang, Hưng Yên. Đơn vị: Trường Hải quan Việt Nam.

 

- Nhà trường chỉ nhận hồ sơ của học viên đã đóng học phí trước ngày 24/9/2021.

 

7. Liên hệ đ.c Lê Phương Chung - Khoa Nghiệp vụ (SĐT: 0919.071.280). Email: chunglp@customs.gov.vn (hoặc lephuongchung@gmail.com).

 

Trường Hải quan Việt Nam xin thông báo tới các Đại lý làm thủ tục hải quan, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan có nhu cầu tìm hiểu, tham dự.

 

(BBT)