Trường Hải Quan Việt Nam
10
09/2021

Chúc mừng 76 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2021)

(BBT) - Ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký sắc lệnh số 27/SL thành lập Hải quan Việt Nam. Từ đó đến nay tròn 76 năm, Hải quan Việt Nam luôn nỗ lực "gác cửa nền kinh tế đất nước". Tự hào là những "chiến sĩ hải quan" - lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19.

 

 

 

 

(BBT)