Trường Hải Quan Việt Nam

ĐỊA CHỈ

Km 10+395, Tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

ĐIỆN THOẠI - FAX

Điện thoại: 0221.358.5334
Fax: 0221.358.5333

EMAIL

bbt@jimsmartphotography.com

Danh bạ điện thoại

Hiệu trưởng

Nguyễn Đình Phiên

Điện thoại: 0221.358.5328

Di động: 0988.973.979

Email: phiennd@customs.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

Vũ Hồng Vân

Điện thoại: 0221.358.5330

Di động: 0983567979

Email: vanvh@customs.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

Phan Công Sơn

Điện thoại: 0221.358.5329

Di động: 0904.616.029

Email: sonpc@customs.gov.vn

Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Lụa

Điện thoại: 0221.358.5343

Di động: 0982.469.677

Email: luannt@customs.gov.vn

Trưởng phòng Đào tạo

Bùi Kiên Điện

Điện thoại: 0221.358.5315

Di động: 0913.283.654

Email: dienbk@customs.gov.vn

Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ

Đỗ Văn Lê

Điện thoại: 0221.358.5321

Di động: 097.926.0586

Email: ledv@customs.gov.vn

Phó Trưởng Khoa KTTH

Nguyễn Thị Thoa

Điện thoại: 0221.358.5334

Di động: 098.842.6512

Email: thoant@customs.gov.vn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi