Trường Hải Quan Việt Nam
06
04/2020

Hải quan Malawi, Hải quan Nigeria và Hải quan Việt Nam cùng nhau đấu tranh chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp

(BBT) - Từ 02/3/2020 đến 06/3/2020, hội thảo quốc tế chuyên sâu về quản lý rủi ro trong lĩnh vực buôn bán động vật hoang dã trái phép (Illegal Wildlife Trade - IWT) đã được Hải quan Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (German Agency for International Cooperation - GIZ) và sự bảo trợ của Dự án INAMA thuộc Tổ chức Hải quan thế giới (World Customs Organization - WCO).

 

Tại hội thảo, các cán bộ từ Hải quan Malawi, Nigeria và Việt Nam đã cùng hoạch định về sự phát triển của các chỉ dấu rủi ro và hồ sơ rủi ro (có tính) thống nhất của IWT, thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và phân tích các tình huống thực tế. Bên cạnh đó, các thành viên của hội thảo cũng xác định những điểm mạnh cũng như thách thức chung của cơ quan hải quan các quốc gia về IWT và cùng hướng về tương lai phía trước.

 

Đại diện cơ quan hải quan 3 quốc gia chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo

(Ảnh: WCO)

 

Nhiệm vụ này sự tiếp nối của các hoạt động đã bắt đầu với các nhiệm vụ chẩn đoán và thực hiện ở cả ba quốc gia; thỏa mãn là một nền tảng cơ bản đối với các cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả và có hiệu lực, tập trung vào IWT, lựa chọn trường hợp và nhận dạng trường hợp.

 

(Đào Thị Duyên - Dịch từ wcoomd.org)