Trường Hải Quan Việt Nam
04
04/2020

Lực lượng giảng viên của Trường Hải quan: Những nhà giáo mặc sắc phục hải quan

(BBT) - Lãnh đạo Tổng cục Hải quan luôn luôn nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín đáp ứng yêu cầu của vị trí, nhiệm vụ được giao là xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, đảm nhiệm trọng trách đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành Hải quan.

 

Đội ngũ giảng viên của Trường Hải quan Việt Nam bao gồm: Giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng.

 

Giảng viên cơ hữu (24 người): Bao gồm các công chức được luân chuyển từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan và một số viên chức được tuyển dụng về công tác tại Trường Hải quan Việt Nam. Lực lượng giảng viên trẻ đóng vai trò nòng cốt.

 

Giảng viên kiêm nhiệm (152 người): Đây là các cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác và kinh nghiệm giảng dạy, được các đơn vị đề cử tham gia giảng dạy tại đơn vị công tác và Trường Hải quan Việt Nam. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Tổng cục Hải quan, các giảng viên trên sẽ được huy động tham gia giảng dạy các khóa học tại Nhà trường.

 

Lực lượng giảng viên của Trường Hải quan: Những nhà giáo mặc sắc phục hải quan

(Ảnh: VP)

 

Giảng viên thỉnh giảng: Là các cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị, Học viện Hành chính quốc gia, Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Học viên An ninh nhân dân, chuyên gia nước ngoài,…

 

Quyết định số 4389/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 29/12/2017 về Quy chế Quản lý và sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm ngành Hải quan đã nêu rõ những quy định chung, tiêu chuẩn lựa chọn và quản lý, nghĩa vụ và trách nhiệm, chế độ và chính sách đối với đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của ngành Hải quan.

 

Trong những năm gần đây, Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đào tạo, bồi dưỡng như: giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tham gia các chương trình học của Hải quan các nước tiên tiến. Trong thời gian tới, Trường Hải quan Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, cần có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng chuyên biệt về nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên.

 

Xem DSGVVCS.Nam2017(Official).pdf

 

(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)