Trường Hải Quan Việt Nam

Là thành viên của Mạng lưới các trường đại học hải quan thế giới (INCU) duy nhất tại Việt Nam

(BBT) - Ngày 23/3/2020, Chủ tịch Mạng lưới các trường đại học hải quan thế giới (INCU) - giáo sư David Widdowson đã ký chứng nhận xác thực tư cách thành viên chính thức của Trường Hải quan Việt Nam. Trước đó, ngày 04/02/2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã gửi thư cho INCU, tiến cử và cam kết hỗ trợ Trường Hải quan Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ đóng góp và tài chính cũng như kỹ thuật phù hợp với các yêu cầu, tiêu chuẩn của INCU.

 

 

Chứng nhận trở thành thành viên chính thức của INCU

 

 

Thư tiến cử và cam kết của Tổng cục Hải quan đối với Trường Hải quan Việt Nam